Inicjatywy

kwiat 1 kwiat 2

Babcie dla klimatu
Grupa skupiająca się na szerzeniu aktywizmu klimatycznego wśród osób w każdym wieku. Babcie dla Klimatu wspierają Młodzieżowy Strajk Klimatyczny i walczą o przyszłość dla swoich wnuków i wnuczek.

 

CEE Bankwatch Network
Największa sieć grup ekologicznych w Europie, zajmująca się monitorowaniem instytucji finansów publicznych i dążąca do stworzenia równego, przyjaznego środowisku świata.
bankwatch.org

 

Climate Pilgrimage
Inicjatywa realizowana na całym świecie. Jej uczestniczki i uczestnicy, zainspirowani przez papieża Franciszka, pokojowo walczą ze zmianami klimatu, podróżując na kolejne szczyty klimatyczne. Chcą w ten sposób zwracać uwagę na kwestie sprawiedliwości klimatycznej oraz podnosić świadomość o kryzysie klimatycznym. 
climatepilgrimage.com

 

Earth Strike (Strajk dla Ziemi)
Oddolny ruch społeczny postulujący międzynarodową współpracę w celu odwrócenia szkód spowodowanych zmianami klimatycznymi, powstrzymania niszczenia dzikiej przyrody i rozliczenia korporacji z wytwarzania gazów cieplarnianych. 
facebook.com/earthstrikepl/


Ekologiczna Akademia Kobiet

Projekt dla kobiet działających dla rzecz klimatu w regionach górniczych. Jego celem jest wzmocnienie roli, widoczności i wpływu aktywistek klimatycznych i ekologicznych. Tworzy on przestrzeń dla wspólnego wsparcia kobiet, edukacji i realizacji ekologicznych przedsięwzięć.
rzeczspoleczna.pl/ekologiczna-akademia-kobiet

 

“Ekologie Miejskie” 
Program Muzeum Sztuki w Łodzi tworzący interdyscyplinarną platformę współpracy dla różnych grup, w celu wypracowania dobrych praktyk na rzecz działań zrównoważonych, opierających się na potencjale miejskim.
ekologiemiejskie.pl 

 

Extinction Rebellion (XR)
Międzynarodowy ruch działający poprzez akty obywatelskiego nieposłuszeństwa w celu zatrzymania katastrofy klimatycznej. Trzy główne postulaty XR to “Mówcie prawdę”, “Działajcie teraz” oraz “Ponad polityką”. Ruch narodził się w 2018 w Londynie, po tym jak sześć tysięcy osób zablokowało miasto, zasadziło drzewa na Parliament Square i zorganizowało symboliczny pogrzeb przyszłości. Dziś Extinction Rebellion działa w wielu miejscach na Ziemi, również w Polsce.
www.extinctionrebellion.pl

 

Fridays for Future (FFF) 
Globalny ruch klimatyczny, który powstał w sierpniu 2018 roku, kiedy Greta Thunberg rozpoczęła swój strajk przed siedzibą szwedzkiego parlamentu. Ruch zapoczątkowany w ten sposób utworzył hashtag “Fridays for Future”, zachęcając innych młodych ludzi do dołączenia do strajku. Domaga się podjęcia pilnych działań na rzecz klimatu. Przeciwstawia się bierności polityków w przeciwdziałaniu kryzysowi klimatycznemu.
fridaysforfuture.org

 

Fundacja Instytut Zielonej Przyszłości w Koninie 
Organizacja społeczna z siedzibą w Koninie założona w 2020 roku. Prowadzi działania na rzecz odchodzenia od gospodarki węglowej, ochrony środowiska, a także działalność edukacyjną i kulturalną. W jej ramach działa także Restart Lab, inicjatywa, która ma celu stworzenie otwartej przestrzeni do dyskusji o przyszłości Konina. 
rejestr.io/krs/830588/fundacja-instytut-zielonej-przyszlosci 

 

Fundacja Rzecz Społeczna 
Organizacja pracująca na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Kieruje swoje działania do niezależnych grup działających na rzecz dobra wspólnego. Wspiera inicjatywy oddolne oraz mieszkańców i mieszkanek, którzy chcą działań na rzecz swoich społeczności. Fundacja wsparła już 20 grup lokalnych oraz 100 liderek i liderów społecznych.
rzeczspoleczna.pl 

 

Greenpeace 
Niezależna organizacja pozarządowa walcząca o środowisko naturalne od blisko pięćdziesięciu lat. Zajmują się pokojowymi akcjami mającymi na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na problemy ekologiczne. Greenpeace działa w ponad pięćdziesięciu pięciu krajach na świecie, również w Polsce.
greenpeace.org/poland/

 

Inicjatywa Dzikie Karpaty 
Oddolny ruch obywatelski zabiegający o lepszą ochronę Puszczy Karpackiej, a szczególnie uwolnienie jej najcenniejszych terenów od gospodarki leśnej i łowiectwa. Prowadzi działania edukacyjne, spotkania, rozmowy, warsztaty, spacery przyrodnicze i leśne patrole.
www.facebook.com/dzikiekarpaty/

 

Instytut Badań nad Klimatem w Poczdamie (PIK) 
Instytut zajmujący się badaniem kryzysu klimatycznego. Działa na rzecz zrównoważonej, bezpiecznej i przyjaznej dla środowiska przyszłości. Jako członek Leibniz Association, Instytut łączy się z globalną siecią naukową współpracującą w obszarze badań klimatu. 
www.pik-potsdam.de/en/home

 

Klub Rzymski 
Organizacja doradcza założona w 1968 roku. W jej skład wchodzą specjalistki i specjaliści publikujący badania na temat problemów świata i zagrożeń dla środowiska. 
clubofrome.org

 

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny (MSK) 
Ruch społeczny będący częścią inicjatywy Fridays for Future. Tworzy go młodzież walcząca o prawo do swojej przyszłości. Inicjatywa zainspirowana jest działalnością Grety Thunberg. Obecnie MSK działa w blisko osiemdziesięciu polskich miejscowościach.
www.msk.earth

 

Muzea dla klimatu 
Nieformalna inicjatywa i cykl spotkań poświęconych wyzwaniom stojącym przed instytucjami kultury wobec zmian klimatycznych. 
www.facebook.com/groups/959855331103737

 

Obóz dla Klimatu  
Nieformalna grupa przeciwstawiająca się niesprawiedliwościom społecznym i wyzyskowi. Działają poprzez nieposłuszeństwo obywatelskie, edukację, nawiązywanie kontaktów między rozproszonymi środowiskami. Szukają możliwości wprowadzania zmian strukturalnych, by zapewnić przyszłość planecie i wszystkim grupom zawodowym.
obozdlaklimatu.org

 

Polska Zielona Sieć 
Ogólnopolska sieć 10 stowarzyszeń ekologicznych z całej Polski. Opowiada się za zrównoważonym rozwojem, sprawiedliwością ekologiczną i energią odnawialną. Polska Zielona Sieć jest członkiem wielu międzynarodowych sieci organizacji pozarządowych, takich jak CEE Bank Watch, ANPED, oraz SFTEAM. Do ich głównych programów należą: Kampania Kupuj odpowiedzialnie!, Akcja dla Globalnego Południa, oraz Program Dla Klimatu.
zielonasiec.pl

 

Rodzice dla Klimatu 
Oddolny ruch społeczny, działający na rzecz uświadamiania realnych zagrożeń związanych z katastrofą klimatyczną, ich wpływu na życie dzieci i rodzin oraz dążący do wdrażania stosownych polityk mających na celu przeciwdziałanie katastrofie klimatycznej.
www.facebook.com/pg/RodzicedlaKlimatu/about/?ref=page_internal

 

Rytmy Oporu
Międzynarodowy ruch zespołów muzycznych wspierających demonstracje i akcje uliczne. Walczą przeciwko uciskowi, dyskryminacji i zmianom klimatycznym. 

 

Scientists for Future 
Inicjatywa założona przez grupę naukowców z Niemiec, Austrii i Szwajcarii w celu wsparcia ruchu Fridays for Future. Skupia autorów manifestu uwzględniającego dwadzieścia cztery fakty naukowe o zmianach klimatycznych, który został podpisany przez dwadzieścia sześć tysięcy naukowców i uczonych z całego świata.
scientistsforfuture.org

 

“Sprzężenie”  
Otwarta przestrzeń aktywizmu i informacji klimatycznej, w ramach której mogą działać różne ruchy klimatyczne. Odbywają się tam spotkania i wydarzenia edukacyjne. “Sprzężenie” znajduje się na warszawskim Żoliborzu, przy placu Wilsona.

 

Stowarzyszenie Zielony Imielin 
Ruch społeczny prowadzony przez mieszkańców Imielina na Śląsku. Grupa działa na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców, zajmuje się m.in. tematem czystej energii. Zainicjowała akcję obywatelskiego nieposłuszeństwa przeciwko planom uruchomienia nowego złoża Imielin-Północ, która doprowadziła do uchylenia decyzji środowiskowej dla tego złoża. 
zielonyimielin.pl  

 

Śląski Ruch Klimatyczny  
Łączy osoby z województwa śląskiego działające na rzecz ochrony klimatu. Gromadzą wiedzę, budują świadomość, organizują akcje, naciskają na świat polityki - wszystko po to, by powstrzymać kryzys klimatyczny.
www.facebook.com/slaskiruchklimatyczny/

 

WWF (World Wide Fund for Nature) 
Organizacja pozarządowa pracująca na rzecz powstrzymania degradacji środowiska naturalnego Ziemi. Działa w 100 krajach, walcząc o przyszłość, w której człowiek żyje w harmonii z naturą. W Polsce organizacja skupia się przede wszystkim na ochronie rzek, lasów i gatunków zagrożonych.
www.wwf.pl 


 
“Zakopane Słońce” 
Środowiskowy projekt multimedialny omawiający skutki obecnego zużycia energii pochodzącej z węgla oraz wpływu, jaki to zużycie ma na politykę, gospodarkę i społeczeństwo.
zakopaneslonce.com 

 

Zmieniamy Konin 
Stowarzyszenie z siedzibą w Koninie, skupiające ludzi, których wspólnym celem jest działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Konina. Ma na celu osiągnięcie zmiany poprzez edukację, gospodarkę i politykę.
zmieniamykonin.org