Inicjatywy

kwiat 1 kwiat 2

Anielskie Ogrody 
Założyciele Anielskich Ogrodów pokazują jak w przydomowym ogrodzie i na polach uprawiać zdrowe jedzenie. Tworzą własne rozwiązania, szczególnie w zakresie uprawy na słabej ziemi. Pokazują, jak wyżywić własną rodzinę w przydomowym ogrodzie. 
anielskieogrody.pl/akademia-anielskich-ogrodow

 

Babcie dla klimatu
Grupa skupiająca się na szerzeniu aktywizmu klimatycznego wśród osób w każdym wieku. Babcie dla Klimatu wspierają Młodzieżowy Strajk Klimatyczny i walczą o przyszłość dla swoich wnuków i wnuczek.

 

CEE Bankwatch Network
Największa sieć grup ekologicznych w Europie, zajmująca się monitorowaniem instytucji finansów publicznych i dążąca do stworzenia równego, przyjaznego środowisku świata.
bankwatch.org

 

Climate Pilgrimage
Inicjatywa realizowana na całym świecie. Jej uczestniczki i uczestnicy, zainspirowani przez papieża Franciszka, pokojowo walczą ze zmianami klimatu, podróżując na kolejne szczyty klimatyczne. Chcą w ten sposób zwracać uwagę na kwestie sprawiedliwości klimatycznej oraz podnosić świadomość o kryzysie klimatycznym. 
climatepilgrimage.com

 

Earth Strike (Strajk dla Ziemi)
Oddolny ruch społeczny postulujący międzynarodową współpracę w celu odwrócenia szkód spowodowanych zmianami klimatycznymi, powstrzymania niszczenia dzikiej przyrody i rozliczenia korporacji z wytwarzania gazów cieplarnianych. 
facebook.com/earthstrikepl/

 

Ekoland
Pierwsza ogólnopolska organizacja zrzeszająca producentów ekologicznych oraz certyfikująca żywność w Polsce. Działa nieprzerwanie od 1989 roku. 
ekolandpolska.pl


Ekologiczna Akademia Kobiet

Projekt dla kobiet działających dla rzecz klimatu w regionach górniczych. Jego celem jest wzmocnienie roli, widoczności i wpływu aktywistek klimatycznych i ekologicznych. Tworzy on przestrzeń dla wspólnego wsparcia kobiet, edukacji i realizacji ekologicznych przedsięwzięć.
rzeczspoleczna.pl/ekologiczna-akademia-kobiet

 

Ekologiczny Uniwersytet Ludowy w Grzybowie 
W Ekologicznym Uniwersytecie Ludowym tematem przewodnim jest rolnictwo ekologiczne. EUL poprzez praktyki w najciekawszych gospodarstwach ekologicznych w Polsce oraz zjazdy wszystkich studentów chce przybliżyć zawód rolnika ekologicznego w kontekście globalnym, regionalnym i lokalnym. 
eul.grzybow.pl 
 

“Ekologie Miejskie” 
Program Muzeum Sztuki w Łodzi tworzący interdyscyplinarną platformę współpracy dla różnych grup, w celu wypracowania dobrych praktyk na rzecz działań zrównoważonych, opierających się na potencjale miejskim.
ekologiemiejskie.msl.org.pl 

 

Extinction Rebellion (XR)
Międzynarodowy ruch działający poprzez akty obywatelskiego nieposłuszeństwa w celu zatrzymania katastrofy klimatycznej. Trzy główne postulaty XR to “Mówcie prawdę”, “Działajcie teraz” oraz “Ponad polityką”. Ruch narodził się w 2018 w Londynie, po tym jak sześć tysięcy osób zablokowało miasto, zasadziło drzewa na Parliament Square i zorganizowało symboliczny pogrzeb przyszłości. Dziś Extinction Rebellion działa w wielu miejscach na Ziemi, również w Polsce.
extinctionrebellion.pl

 

Festiwal Mazowieckich Smaków
Jedyne wydarzenie, na którym wystawcy reklamują za darmo swoje doskonałe produkty. Idea łańcucha krótkich dostaw w praktyce, a wszystko to by móc spróbować doskonałych produktów bezpośrednio od gospodarza.
facebook.com/mazowieckiesmaki

 

Fridays for Future (FFF) 
Globalny ruch klimatyczny, który powstał w sierpniu 2018 roku, kiedy Greta Thunberg rozpoczęła swój strajk przed siedzibą szwedzkiego parlamentu. Ruch zapoczątkowany w ten sposób utworzył hashtag “Fridays for Future”, zachęcając innych młodych ludzi do dołączenia do strajku. Domaga się podjęcia pilnych działań na rzecz klimatu. Przeciwstawia się bierności polityków w przeciwdziałaniu kryzysowi klimatycznemu.
fridaysforfuture.org

 

Fundacja AgriNatura
Fundacja AgriNatura została założona w roku 2007, jej siedzibą jest gospodarstwo ekologiczne we wsi Świerże-Panki (powiat Ostrów Mazowiecka, woj.mazowieckie). Główne cele to rozwój ekologicznych i biodynamicznych metod produkcji rolnej i pochodzącego od nich lokalnego przetwórstwa i produktu, rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich.
agrinatura.pl 

 

Fundacja Instytut Zielonej Przyszłości w Koninie 
Organizacja społeczna z siedzibą w Koninie założona w 2020 roku. Prowadzi działania na rzecz odchodzenia od gospodarki węglowej, ochrony środowiska, a także działalność edukacyjną i kulturalną. W jej ramach działa także Restart Lab, inicjatywa, która ma celu stworzenie otwartej przestrzeni do dyskusji o przyszłości Konina. 
rejestr.io/krs/830588/fundacja-instytut-zielonej-przyszlosci 

 

Fundacja Nova Perspektywa
Organizacja spotkań, konferencji i wydarzeń, które uruchamiają energię mieszkańców z terenów wiejskich i stymulują rozwój lokalny. Aktywizacja, wsparcie i zmiana wizerunku wsi i małych miejscowości oraz marginalizowanych grup społecznych. 
dzialamy.org.pl

 

Fundacja Rzecz Społeczna 
Organizacja pracująca na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Kieruje swoje działania do niezależnych grup działających na rzecz dobra wspólnego. Wspiera inicjatywy oddolne oraz mieszkańców i mieszkanek, którzy chcą działań na rzecz swoich społeczności. Fundacja wsparła już 20 grup lokalnych oraz 100 liderek i liderów społecznych.
rzeczspoleczna.pl 

 

Greenpeace 
Niezależna organizacja pozarządowa walcząca o środowisko naturalne od blisko pięćdziesięciu lat. Zajmują się pokojowymi akcjami mającymi na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na problemy ekologiczne. Greenpeace działa w ponad pięćdziesięciu pięciu krajach na świecie, również w Polsce.
greenpeace.org/poland/

 

IFOAM - Organics International
Założona w 1972 roku, IFOAM - Organics International jest organizacją pracującą nad wprowadzeniem prawdziwego zrównoważonego rozwoju do rolnictwa na całym świecie. Wspiera rolników w przejściu rolnictwo ekologiczne, podnosi świadomość potrzeby zrównoważonej produkcji i konsumpcji, a także opowiada się za środowiskiem politycznym sprzyjającym agroekologicznym praktykom rolniczym i zrównoważonemu rozwojowi.
ifoam.bio 

 

Inicjatywa Dzikie Karpaty 
Oddolny ruch obywatelski zabiegający o lepszą ochronę Puszczy Karpackiej, a szczególnie uwolnienie jej najcenniejszych terenów od gospodarki leśnej i łowiectwa. Prowadzi działania edukacyjne, spotkania, rozmowy, warsztaty, spacery przyrodnicze i leśne patrole.
facebook.com/dzikiekarpaty/

 

Instytut Badań nad Klimatem w Poczdamie (PIK) 
Instytut zajmujący się badaniem kryzysu klimatycznego. Działa na rzecz zrównoważonej, bezpiecznej i przyjaznej dla środowiska przyszłości. Jako członek Leibniz Association, Instytut łączy się z globalną siecią naukową współpracującą w obszarze badań klimatu. 
pik-potsdam.de/en/home

 

Jeden Metr dla Bioróżnorodności
Akcja mająca na celu zwiększenie bioróżnorodności, zainicjowana przez gospodarstwo ekologiczne Anielskie Ogrody: „1m2bio”.
agronomist.pl/artykuly/zadbaj-o-bioroznorodnosc-na-ziemi 

 

Jest alternatywa!
Łączy wytwórców slow fashion, rzemieślników, artystów, pasjonatów, rolników i hodowców działających w oparciu o poszanowanie dobrostanu zwierząt i osoby, które szukają alternatywy dla produkcji na skalę przemysłową. 
jestalternatywa.com
 

Jurajskia Kooperatywa Spożywcza
Kooperatywa to nieformalna grupa, która łączy lokalnych rolników i świadomych konsumentów. Jej celem jest osiągnięcie zrównoważonej pod względem ekonomicznym, społecznym i ekologicznym, produkcji i konsumpcji.
kooperatywa.czest.pl 

 

Klub Rzymski 
Organizacja doradcza założona w 1968 roku. W jej skład wchodzą specjalistki i specjaliści publikujący badania na temat problemów świata i zagrożeń dla środowiska. 
clubofrome.org

 

Koalicja Żywa Ziemia
W trosce o dobrobyt obecnych i przyszłych pokoleń, organizacje,inicjatywy i ruchy społeczne, rolnicze oraz ekologiczne tworzą Koalicję Żywa Ziemia domagając się zmian polityki rolnej i żywnościowej w Polsce i w Unii Europejskiej, w kierunku rolnictwa opartego na zasadach agroekologii, w szczególności rolnictwa ekologicznego. 
koalicjazywaziemia.pl 
 

Kooperatywa Dobrze w Warszawie
Kooperatywa Spożywcza “Dobrze” to dynamicznie rozwijająca się inicjatywa spółdzielcza na mapie Warszawy. Sztandarowym działaniem jest prowadzenie sklepów spółdzielczych ze zdrową żywnością, które tworzą praktyczną alternatywę wobec sieciówek, supermarketów i drogich sklepów ekologicznych.
dobrze.waw.pl 

 

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny (MSK) 
Ruch społeczny będący częścią inicjatywy Fridays for Future. Tworzy go młodzież walcząca o prawo do swojej przyszłości. Inicjatywa zainspirowana jest działalnością Grety Thunberg. Obecnie MSK działa w blisko osiemdziesięciu polskich miejscowościach.
msk.earth

 

Muzea dla klimatu 
Nieformalna inicjatywa i cykl spotkań poświęconych wyzwaniom stojącym przed instytucjami kultury wobec zmian klimatycznych. 
www.facebook.com/muzeadlaklimatu

 

NYELENI Polska - Ruch Suwerenności Żywnościowej
to międzyśrodowiskowa współpraca zainicjowana przez polską delegację obecną na drugim Europejskim Forum na rzecz Suwerenności Żywnościowej. Forum zjednoczyło przedstawicieli 40 krajów w walce o sprawiedliwą i zrównoważoną przyszłość rolnictwa oraz przeciwko rolnictwu przemysłowemu. Polska grupa rozpoczęła budowę sieci podmiotów zaangażowanych w promowanie zrównoważonego, lokalnego rolnictwa.
nyeleni.pl/suwerennosc-zywnosciowa/ 

 

Ośrodek Edukacji Ekologicznej EKO OKO 
Kuźnia myśli ekologicznej w Polsce, założony na początku lat 90 tych w Warszawie. 

 

Obóz dla Klimatu  
Nieformalna grupa przeciwstawiająca się niesprawiedliwościom społecznym i wyzyskowi. Działają poprzez nieposłuszeństwo obywatelskie, edukację, nawiązywanie kontaktów między rozproszonymi środowiskami. Szukają możliwości wprowadzania zmian strukturalnych, by zapewnić przyszłość planecie i wszystkim grupom zawodowym.
facebook.com/obozdlaklimatu/


Pola Smaku
Pola Smaku zostały stworzone po to, by dostarczać owoce bezpośrednio, prosto z sadu. Dbając o to, aby ich droga - od pola do stołu, była jak najkrótsza. Działając zgodnie z ideą krótkiego łańcucha dostaw, dzięki której produkt podlega lepszej kontroli i jest pewność jego pochodzenia. 
polasmaku.pl

 

Polska Zielona Sieć 
Ogólnopolska sieć 10 stowarzyszeń ekologicznych z całej Polski. Opowiada się za zrównoważonym rozwojem, sprawiedliwością ekologiczną i energią odnawialną. Polska Zielona Sieć jest członkiem wielu międzynarodowych sieci organizacji pozarządowych, takich jak CEE Bank Watch, ANPED, oraz SFTEAM. Do ich głównych programów należą: Kampania Kupuj odpowiedzialnie!, Akcja dla Globalnego Południa, oraz Program Dla Klimatu.
zielonasiec.pl

 

Projekt Agro Perma Lab
Projekt Agro-Perma-Lab realizowany jest przez zespół składający się z członków Nyeleni Polska – Ruchu na rzecz Suwerenności Żywnościowej oraz przy współpracy z Ekologicznym Uniwersytetem Ludowym i Permakultura.edu.pl.
agroekologia.edu.pl 

 

Rada Kobiet przy Ministerstwie Rolnictwa
Rada Kobiet w rolnictwie jest organem pomocniczym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Powołana w 2021 ma w swoim składzie przedstawicielki administracji rządowej, samorządów, organizacji rolniczych, kół gospodyń wiejskich i działaczek na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. 
gov.pl/web/rolnictwo/rada-kobiet-w-rolnictwie 

 

Rodzice dla Klimatu 
Oddolny ruch społeczny, działający na rzecz uświadamiania realnych zagrożeń związanych z katastrofą klimatyczną, ich wpływu na życie dzieci i rodzin oraz dążący do wdrażania stosownych polityk mających na celu przeciwdziałanie katastrofie klimatycznej.
www.facebook.com/pg/RodzicedlaKlimatu

 

Rolnictwo Wspierane przez Społeczność (RWS)
Rolnictwo Wspierane przez Społeczność (RWS) to partnerstwo zawarte między grupą osób i jednym lub kilkoma wytwórcami żywności, w którym strony dzielą między sobą ryzyko, obowiązki i korzyści związane z rolnictwem. Partnerstwo to zbudowane jest na bezpośrednich relacjach międzyludzkich, w oparciu o długoterminowe, wiążące porozumienie.
wspierajrolnictwo.pl 
 

Rytmy Oporu
Międzynarodowy ruch zespołów muzycznych wspierających demonstracje i akcje uliczne. Walczą przeciwko uciskowi, dyskryminacji i zmianom klimatycznym. 

 

Scientists for Future 
Inicjatywa założona przez grupę naukowców z Niemiec, Austrii i Szwajcarii w celu wsparcia ruchu Fridays for Future. Skupia autorów manifestu uwzględniającego dwadzieścia cztery fakty naukowe o zmianach klimatycznych, który został podpisany przez dwadzieścia sześć tysięcy naukowców i uczonych z całego świata.
scientistsforfuture.org

 

Slow Food 
Slow Food jest globalną, oddolną organizacją założoną w 1989 roku w celu zapobiegania zanikaniu lokalnych kultur i tradycji żywieniowych, przeciwdziałania wzrostowi tempa życia i walki z malejącym zainteresowaniem ludzi jedzeniem, które spożywają, tym skąd ono pochodzi i jak nasze wybory żywieniowe wpływają na otaczający nas świat.
slowfood.com 

 

“Sprzężenie”  
Otwarta przestrzeń aktywizmu i informacji klimatycznej, w ramach której mogą działać różne ruchy klimatyczne. Odbywają się tam spotkania i wydarzenia edukacyjne. “Sprzężenie” znajduje się na warszawskim Żoliborzu, przy placu Wilsona.

 

Stowarzyszenie Ekologiczno- Kulturalne „Ziarno”
Nawiązuje do tradycji Kółko Rolniczo-Ekologicznego ZIARNO z Grzybowa, które w latach 80-tych promowało rolnictwo bez użycia chemii. Stowarzyszenie prowadzi działalność edukacyjną dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz inne aktywności na rzecz ochrony środowiska naturalnego, zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego, wspiera promocję gospodarstw ekologicznych.
ziarno.grzybow.pl

 

Stowarzyszenie Serowarów Farmerskich i Zagrodowych
Założone w 2012 roku stowarzyszenie gromadzi serowarów zagrodowych i farmerskich, skupia się na promocji serowarstwa w Polsce, organizuje pokazy, wystawy i kursy, bierze udział w międzynarodowych targach i spotkaniach producentów serów.
serowarzy.pl 

 

Stowarzyszenie Zielony Imielin 
Ruch społeczny prowadzony przez mieszkańców Imielina na Śląsku. Grupa działa na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców, zajmuje się m.in. tematem czystej energii. Zainicjowała akcję obywatelskiego nieposłuszeństwa przeciwko planom uruchomienia nowego złoża Imielin-Północ, która doprowadziła do uchylenia decyzji środowiskowej dla tego złoża. 
zielonyimielin.pl  

 

Śląski Ruch Klimatyczny  
Łączy osoby z województwa śląskiego działające na rzecz ochrony klimatu. Gromadzą wiedzę, budują świadomość, organizują akcje, naciskają na świat polityki - wszystko po to, by powstrzymać kryzys klimatyczny.
www.facebook.com/slaskiruchklimatyczny

 

WWF (World Wide Fund for Nature) 
Organizacja pozarządowa pracująca na rzecz powstrzymania degradacji środowiska naturalnego Ziemi. Działa w 100 krajach, walcząc o przyszłość, w której człowiek żyje w harmonii z naturą. W Polsce organizacja skupia się przede wszystkim na ochronie rzek, lasów i gatunków zagrożonych.
wwf.pl 


 
“Zakopane Słońce” 
Środowiskowy projekt multimedialny omawiający skutki obecnego zużycia energii pochodzącej z węgla oraz wpływu, jaki to zużycie ma na politykę, gospodarkę i społeczeństwo.
zakopaneslonce.com 

 

Zdrowy Owoc 
Gospodarstwo sadownicze z ponad stuletnią tradycją, z uprawą jabłek, gruszek, śliwek, wiśni i porzeczki.  Sprzedaż owoców i przetworów z zachowaniem zasady krótkiego łańcucha dostaw. 
zdrowyowoc.pl 
 

 

Zmieniamy Konin 
Stowarzyszenie z siedzibą w Koninie, skupiające ludzi, których wspólnym celem jest działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Konina. Ma na celu osiągnięcie zmiany poprzez edukację, gospodarkę i politykę.
zmieniamykonin.org