O projekcie

kwiat 1 kwiat 2

“Kobiety w Polsce dla klimatu” to przedsięwzięcie zrealizowane wspólnie przez Instytut Spraw Publicznych oraz Fundację im. Heinricha Bölla w 2020 roku, w ramach którego zgromadziliśmy i przedstawiamy sylwetki 11 działaczek – aktywistek, polityczek, samorządowczyń – które zaangażowały się w Polsce w działania na rzecz ochrony klimatu.


Na całym świecie na skutek nierówności płci kobiety w większym stopniu niż mężczyźni odczuwają konsekwencje zmian klimatycznych. Jako grupa szczególnie dotknięta negatywnymi zjawiskami związanymi z tymi zmianami, ale też zatroskana o przyszłość, kobiety bardzo aktywnie włączają się zarówno w przeciwdziałanie katastrofie klimatycznej, jak i w procesy adaptacji do zachodzących zmian. Pokazując historie aktywistek klimatycznych działających w Polsce, chcemy wskazać ich sukcesy, ale też wyzwania, z jakimi się mierzą. Chcemy przy tym pokazać ogromną siłę, determinację i sprawczość kobiet w walce na rzecz klimatu. Mamy nadzieję, że będzie to inspiracja dla innych kobiet, które już działają lub myślą o włączeniu się w taką aktywność.

 

Inicjatorki i realizatorki projektu:

 

 

 

 

Paulina Sobiesiak-Penszko - doktor socjologii, absolwentka Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych w Collegium Civitas poświęconych społecznej odpowiedzialności biznesu, kierowniczka Programu Zrównoważonego Rozwoju i Polityki Klimatycznej, starsza analityczka w Instytucie Spraw Publicznych. Od ponad dekady prowadzi badania, analizy i ewaluacje m.in. w obszarze zrównoważonego rozwoju, polityki klimatycznej i edukacji, e-mail: paulina.sobiesiak@isp.org.pl

 

 

 

 

 

 

 

Małgorzata Druciarek - kierowniczka Obserwatorium Równości Płci oraz starsza analityczka w Instytucie Spraw Publicznych. Ukończyła socjologię na Wydziale Nauk Politycznych i Socjologii Uniwersytetu w Granadzie oraz na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zagadnieniem równości płci zajmuje się od 2011 roku. Specjalizuje się w problematyce uczestnictwa kobiet w życiu publicznym, równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, przemocy ekonomicznej oraz w polityce rodzinnej, e-mail: malgorzata.druciarek@isp.org.pl

 

 

Zdjęcia: Karolina Sobel, www.karolinasobel.com

 

 

Instytut Spraw Publicznych to polski think-tank, niezależny ośrodek badawczo-analityczny działający od 1995 roku. Naszą misją jest dbałość o jakość debaty publicznej w Polsce, wprowadzanie do niej nowych tematów, upowszechnianie innowacyjnego podejścia do kwestii publicznych oraz tworzenie mechanizmów włączania różnych grup obywateli w debatę publiczną. 
Realizujemy działania dotyczące m.in. funkcjonowania demokracji, społeczeństwa obywatelskiego, rynku pracy, polityki społecznej, równości płci, migracji i polityki klimatycznej. Prowadzimy badania, przygotowujemy ekspertyzy i rekomendacje. Współpracujemy z ekspertami i badaczami z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych, organizacjami społecznymi, samorządami, instytucjami publicznymi z Polski i z zagranicy. 

Instytut Spraw Publicznych, ul. Szpitalna 5, lok. 22, 00-031 Warszawa, www.isp.org.pl

 

Fundacja im. Heinricha Bölla to niemiecka fundacja zielonej polityki, która działa w ponad 60 krajach poprzez 32 biura zagraniczne na rzecz zrównoważonego rozwoju, demokracji płci i międzykulturowego porozumienia. Przedstawicielstwo działa w Warszawie od 2002 roku i prowadzi projekty w obszarach Energia & Klimat, Demokracja & Prawa Człowieka, Europa & Sprawy Międzynarodowe oraz Europejska Polityka Rolna.

Celem Fundacji jest wzmacnianie demokracji i praw człowieka oraz zwiększanie partycypacji obywatelskiej, a także promowanie długofalowej, zrównoważonej modernizacji społeczno-ekonomicznej  w oparciu o trwały i sprawiedliwy rozwój oraz czyste środowisko.


We współpracy z lokalnymi partnerami Fundacja tworzy przestrzeń do dialogu między polityką, gospodarką, środowiskami akademickimi oraz społeczeństwem obywatelskim.  Osią łączącą wszystkie działania są wspólne europejskie wartości.


Fundacja im. Heinricha Bölla, ul. Żurawia 45, 00-680 Warszawa, www.pl.boell.org