O projekcie

kwiat 1 kwiat 2

“Kobiety w Polsce dla klimatu” to przedsięwzięcie zrealizowane wspólnie przez Instytut Spraw Publicznych oraz Fundację im. Heinricha Bölla w 2020 roku, w ramach którego zgromadziliśmy i przedstawiamy sylwetki 11 działaczek – aktywistek, polityczek, samorządowczyń – które zaangażowały się w Polsce w działania na rzecz ochrony klimatu. W 2022 roku uzupełniliśmy inspirator o sylwetki 10 kobiet działających na terenach wiejskich jako rolniczki, założycielki kooperatyw, lokalnych inicjatyw, dbające o rolnictwo przyjazne środowisku i krótkie łańcuchy dostaw. Druga edycja została zrealizowana przez Instytut Spraw Publicznych we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla i EIT Food Poland. 

 

Na całym świecie na skutek nierówności płci kobiety w większym stopniu niż mężczyźni odczuwają konsekwencje zmian klimatycznych. Jako grupa szczególnie dotknięta negatywnymi zjawiskami związanymi z tymi zmianami, ale też zatroskana o przyszłość, kobiety bardzo aktywnie włączają się zarówno w przeciwdziałanie katastrofie klimatycznej, jak i w procesy adaptacji do zachodzących zmian. Pokazując historie aktywistek klimatycznych i rolniczek działających w Polsce na rzecz środowiska i klimatu, chcemy wskazać ich sukcesy, ale też wyzwania, z jakimi się mierzą. Chcemy przy tym pokazać ogromną siłę, determinację i sprawczość kobiet w walce na rzecz klimatu i bioróżnorodności. Mamy nadzieję, że będzie to inspiracja dla innych kobiet, które już działają lub myślą o włączeniu się w taką aktywność.

 

Inicjatorki i realizatorki projektu:

 

 

 

 

Paulina Sobiesiak-Penszko - doktor socjologii, absolwentka Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych w Collegium Civitas poświęconych społecznej odpowiedzialności biznesu, dyrektorka Programu Zrównoważonego Rozwoju i Polityki Klimatycznej, starsza analityczka w Instytucie Spraw Publicznych. Od ponad dekady prowadzi badania, analizy i ewaluacje m.in. w obszarze zrównoważonego rozwoju, polityki klimatycznej i edukacji, e-mail: paulina.sobiesiak@isp.org.pl

 

 

 

 

 

Małgorzata Kopka-Piątek – dyrektorka Programu Polityki Europejskiej i Migracyjnej, starsza analityczka w Instytucie Spraw Publicznych. Absolwentka filologii germańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim i politologii na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w badaniu aktywizmu i obecności kobiet w polityce, w tym w polityce międzynarodowej, e-mail: malgorzata.kopka@isp.org.pl 

 

 

 

 

 

 

 

Małgorzata Druciarek - do czerwca 2022 kierowniczka Obserwatorium Równości Płci oraz starsza analityczka w Instytucie Spraw Publicznych. Ukończyła socjologię na Wydziale Nauk Politycznych i Socjologii Uniwersytetu w Granadzie oraz na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zagadnieniem równości płci zajmuje się od 2011 roku. Specjalizuje się w problematyce uczestnictwa kobiet w życiu publicznym, równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, przemocy ekonomicznej oraz w polityce rodzinnej. 

 

 

Zdjęcia bohaterek: Karolina Sobel, www.karolinasobel.com

 

 

 

 

 

 

 

Instytut Spraw Publicznych to polski think-tank, niezależny ośrodek badawczo-analityczny działający od 1995 roku. Naszą misją jest dbałość o jakość debaty publicznej w Polsce, wprowadzanie do niej nowych tematów, upowszechnianie innowacyjnego podejścia do kwestii publicznych oraz tworzenie mechanizmów włączania różnych grup obywateli w debatę publiczną. 
Realizujemy działania dotyczące m.in. funkcjonowania demokracji, społeczeństwa obywatelskiego, rynku pracy, polityki społecznej, równości płci, migracji i polityki klimatycznej. Prowadzimy badania, przygotowujemy ekspertyzy i rekomendacje. Współpracujemy z ekspertami i badaczami z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych, organizacjami społecznymi, samorządami, instytucjami publicznymi z Polski i z zagranicy. 

Instytut Spraw Publicznych, ul. Szpitalna 5, lok. 22, 00-031 Warszawa, www.isp.org.pl

 

Fundacja im. Heinricha Bölla to niemiecka fundacja zielonej polityki, która działa w ponad 60 krajach poprzez 32 biura zagraniczne na rzecz zrównoważonego rozwoju, demokracji płci i międzykulturowego porozumienia. Przedstawicielstwo działa w Warszawie od 2002 roku i prowadzi projekty w obszarach Energia & Klimat, Demokracja & Prawa Człowieka, Europa & Sprawy Międzynarodowe oraz Europejska Polityka Rolna.
Celem Fundacji jest wzmacnianie demokracji i praw człowieka oraz zwiększanie partycypacji obywatelskiej, a także promowanie długofalowej, zrównoważonej modernizacji społeczno-ekonomicznej  w oparciu o trwały i sprawiedliwy rozwój oraz czyste środowisko.
We współpracy z lokalnymi partnerami Fundacja tworzy przestrzeń do dialogu między polityką, gospodarką, środowiskami akademickimi oraz społeczeństwem obywatelskim.  Osią łączącą wszystkie działania są wspólne europejskie wartości.

Fundacja im. Heinricha Bölla, ul. Żurawia 45, 00-680 Warszawa, www.pl.boell.org 

 

EIT Food to wiodąca europejska inicjatywa w zakresie innowacji w sektorze rolno-spożywczym, której celem jest uczynienie systemu żywności bardziej zrównoważonym, zdrowym i godnym zaufania. Stanowi część Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) – niezależnego organu Unii Europejskiej utworzonego w 2008 roku i składającego się z kluczowych graczy branżowych (ponad 90 organizacji partnerskich i ponad 50 start-upów z 17 państw członkowskich UE). Celem EIT Food jest stworzenie i promowanie w całej Europie środowiska sprzyjającego innowacyjności i przedsiębiorczości. W Warszawie powstał jeden z pięciu regionalnych oddziałów EIT Food – tzw. Centrum Kolokacji (Co-Location Centre – CLC). Obejmuje on region Europy Środkowo-Wschodniej oraz kraje nordyckie. 

 

Empowering Women in Agrifood (EWA) to jeden z programów EIT Food oferujący kobietom kompleksowe wsparcie w rozwoju ich pomysłu biznesowego dla branży rolno-spożywczej. Celem programu jest rozwinięcie potencjału przedsiębiorczyń na wczesnym etapie kariery oraz zapewnienie im dostępu do rzetelnej i praktycznej wiedzy, tak aby mogły pomyślnie założyć i rozwijać zrównoważoną działalność gospodarczą.

EIT Food CLC North-East Sp. z o.o., ulica Mokotowska 64, 00-534 Warszawa https://www.eitfood.eu/, https://www.eitfood.eu/projects/ewa-empowering-women-in-agrifood-2022